Jarkko Ruohoniemi
Blogi

Ukrainan sota järkyttää ja korostaa yhteistyötä myös yritysten sisällä

|
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi

Nopeasti muuttunut turvallisuustilanne ja talouden epävarmuus korostavat jälleen nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta. Kun yhteistoimintaa on kehitetty hyvinä aikoina, se toimii paremmin myös tiukoissa tilanteissa.

 

Alkuvuoden näkymien piti olla teknologiateollisuudessa valoisat, vaikka vuodenvaihteessa tiesimme koronan aiheuttavan edelleen jossain määrin ongelmia. Nyt taloutta on kohdannut uusi järisyttävä shokki: sota Euroopan maaperällä. Taloudenkin näkymät ovat sumun peitossa.

Geopoliittinen riski laukesi pahimmalla mahdollisella tavalla. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on käsittämätön murhenäytelmä ukrainalaisille ja samalla koko Euroopalle. Sodan aiheuttamat mittaamattomat tuhot kohtaavat Ukrainaa, ja sodan välilliset vaikutukset ravistelevat maailmantaloutta. Meidän kaikkien ajatukset ovat Ukrainan kansan puolella. Taloudelliset haasteet on kestettävä. Ne ovat pieni murhe sen uhrauksen rinnalla, jonka ukrainalaiset antavat oman maansa puolesta.

Sota on nostanut entisestään raaka-aineiden hintoja, ja monenlaista pulaa materiaaleista ja komponenteista on varmasti odotettavissa. Uudet vaikeudet tulevat koronavaikeuksien päälle, sillä niitäkään emme ole vielä kokonaan selättäneet. Toimitusketjujen ongelmat ja kiihtyvä inflaatio kurittavat yritysten toimitusvarmuutta ja kannattavuutta.

Viime vuoden lopulla alettiin puhua yhä enemmän geopoliittisista riskeistä, kun Venäjä jatkoi joukkojensa keskittämistä Ukrainan rajoille. Ei voinut kuitenkaan uskoa, että nykyisenkaltainen tilanne olisi mahdollista.  

Murskautuvatko haaveet talouskasvusta telaketjujen alle?

Sodasta aiheutuu välittömiä vaikutuksia yrityksille, joilla on ollut toimintaa Ukrainassa. Venäjälle asetettujen talouspakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden vaikutus kohdistuu jonkin ajan kuluttua laajaan joukkoon yrityksiä. Tällä on suora vaikutus tulevien vuosien talouskasvuun.

Talouden epävarmuus kohtaa yrityksiä tälläkin kerralla hyvin epätasaisesti. Osa yrityksistä on jo joutunut tekemään nopeita päätöksiä komponenttien ja raaka-aineiden toimitusten varmistamiseksi tai raskaita päätöksiä tuotannon keskeyttämisestä.

Suomalaistenkin yritysten kannalta on tärkeää, että Venäjän vienti pystyttäisiin kääntämään nopeasti muille markkinoille. Merkittäviä toimia tarvitaan myös energian saannin turvaamiseksi ja kaikkien sodan välillisten vaikutusten minimoimiseksi.

Epävarmassa tilanteessa paikallinen luottamus korostuu.

Nopeasti muuttunut turvallisuustilanne ja talouden epävarmuus korostavat jälleen kerran nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta.

Tilanteessa, jossa komponenttipula pysäyttää tehtaan tai tilaajan liiketoiminnan loppuminen peruuttaa suunnitteluprojektin, on pystyttävä sopeuttamaan toimintaa. Tarvitaan vaihtoehtoinen reitti tai toimittaja komponenteille taikka uusia asiakkaita ja projekteja suunnittelijoille. Näiden haasteiden kanssa yritykset painivat päivittäin. Aina ei valitettavasti onnistuta, ja silloin erilaisten työaikajoustojen tai viime kädessä lomautusten nopea toimeenpano voi auttaa eteenpäin.

Työehtosopimusten mahdollistamien joustojen hyödyntäminen, nopea reagoiminen työaikojen järjestämisessä tai pahimmassa tapauksessa henkilöstön lomauttamisessa vaatii hyvää yhteistyötä, avoimuutta ja paikallista luottamusta. Luottamus ja yhteistyö eivät ole työkaluja, jotka vain hädän hetkellä otetaan esille. Hyvää yhteistoiminnan ja sopimisen kulttuuria rakennetaan pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti kaikkina aikoina.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella voidaan kehittää yrityksen tuottavuutta hyvinä aikoina, ja se kantaa hedelmää kahdella tavalla vaikeampina hetkinä: Kun yrityksen talous on kunnossa, se kestää paremmin taloudellisia takaiskuja. Ja kun yhteistoimintaa on kehitetty hyvinä aikoina, niin se toimii paremmin myös tiukemmissa tilanteissa.