Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n hallitus

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n hallitus

PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, Normet Oy

VARAPUHEENJOHTAJA

Toimitusjohtaja Satu Kiiskinen, Tieto Finland Oy

HALLITUKSEN MUUT JÄSENET

Toimitusjohtaja Klaus Enwald, Ovako Imatra Oy Ab

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo, Oilon Oy

Toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan Oyj

Toimitusjohtaja Martti Sassi, Outokumpu Chrome Oy

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj

Toimitusjohtaja Pekka Tiitinen, ABB Oy