Kehitä yritysturvallisuutta

nainen tehtaassa
Yritysturvallisuuden hallitseminen tuo yritykselle kilpailuetua. Asiakassuhteista voidaan pitää paremmin huolta, kun yritys pystyy tarjoamaan tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman luotettavasti.

Yritysturvallisuus on kokonaisuuden hallintaa, ei vain yhden turvallisuuden osa-alueen parantamista. Toiminnan jatkuvuutta on vaikea turvata ja varautumistoimia kehittää, jos esimerkiksi tieto- ja kyberturvallisuus on jätetty hoitamatta tai työturvallisuus varmistamatta.

Yritysturvallisuuden hallinta vaatii hyvää suunnittelua, johtamista sekä henkilöstön osallistamista turvallisuuden kehittämiseen. Kyse on arkisesta toiminnasta. 

Hyvä turvallisuus säästää rahaa sekä parantaa turvallisuuden lisäksi henkilöstön tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kriisit kohdataan pienemmin vaurioin ja niistä palautuminen onnistuu nopeammin.

Teknologiateollisuus ry haluaa tukea jäsenyrityksiään yritysturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä. Tästä syystä olemme koonneet yritysturvallisuuden tietopaketin sekä yritysturvallisuuden kehittämistä tukevia työkaluja ja vinkkejä.

Yritysturvallisuuden tietopaketit ja hyödylliset työkalut löytyvät Teknologiateollisuuden jäsensivustolta. Tutustu ja hyödynnä!