Vastuu teknologiateollisuuden valtakunnallisista työehtosopimuksista

neuvottelutilanne
Teknologiateollisuuden työnantajat ry neuvottelee teknologiateollisuuden uudet valtakunnalliset työehtosopimukset. Nykyiset Teknologiateollisuus ry:n neuvottelemat sopimukset ovat voimassa marraskuun loppuun.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toiminta alkoi virallisesti 10. elokuuta, jolloin Teknologiateollisuus ry:n sääntömuutos lopullisesti hyväksyttiin. Teknologiateollisuus lopetti sääntömuutoksella valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan, ja toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset neuvottelee uusi työnantajayhdistys. Teknologiateollisuus ry antaa yrityksille tukea yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimiseen.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset arvioivat parhaillaan, onko valtakunnallinen sopimus yrityksen kannalta parempi vaihtoehto vai tulisiko yrityksessä neuvotella oma yrityskohtainen työehtosopimus. Yhteistyö, yhdessä sopiminen ja yrityskohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen ovat keskiössä molemmissa vaihtoehdoissa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry neuvottelee valtakunnalliset työehtosopimukset viidelle päätoimialalle: teollisuuteen (sisältää elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallinjalostuksen), tietotekniikan palvelualalle sekä suunnittelu- ja konsultointialalle. 

Neuvoteltavien sopimusten yleissitovuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksiä liittyy Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn ja kuinka suuri osa alan henkilöstöstä on näiden yritysten palveluksessa (= sopimusten kattavuus). Sopimusten yleissitovuudesta päättää aikanaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

 

Vastuu teknologiateollisuuden valtakunnallisista työehtosopimuksista