Työehtosopimukset

tes
Työehtosopimus, teknologiateollisuuden työntekijät

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden työntekijät 2022-2023

Verkkotes 2022-2023

Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), på svenska (pdf), in English (pdf)
Tes-infotilaisuuden tallenne

Collective agreement, employees 2022-2023

Kollektivavtal, arbetare 2022-2023

Edellinen työehtosopimus:

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 4.1.2020 - 30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union

Protokoll angående vissa ändringar av kollektivavtalet för teknologiindustrin

Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisun 2020-2021 infodiat (pdf), på svenska (pdf), in English (pdf)

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukainen poikkeaminen 19 luvun työaikamääräyksistä
 

***

Kollektivavtal 2020 - 2021

Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union 4.2.2020-30.11.2021

Työehtosopimus, malmikaivosten työntekijät

Työehtosopimus, malmikaivosten työntekijät 2022-2023

 

Malmikaivosten työehtosopimus 16.1.2020-30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Malmikaivosten työehtosopimusratkaisun 2020–2021 infodiat (pdf)

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt 2022-2023

Työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), in English (pdf)

Collective agreement for senior salaried employees in technology industries 2022–2023

 

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Collective agreement for senior salaried employees in technology industries 2020–2021

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement for Senior Salaried Employees in Technology Industries

Protokoll angående vissa ändringar av kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologiindustrin

***

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

 

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden toimihenkilöt

Työehtosopimus, teknologaiteollisuuden toimihenkilöt 2022-2023

Työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), in English (pdf)

Collective Agreement - Salaried Employees in Technology Industries 2022-2023

 

Vanhat:

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Collective Agreement for Salaried Employees in Technology Industries 2020-2021

Supplementary protocol on the fixed-term amendments to be made to the Collective Agreement for Salaried Employees in Technology Industries due to coronavirus

***

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala

Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala 2022–2023

Työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), in English (pdf)

 

Collective agreement of the IT service sector 2022-2023

 

 

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 20.2.2020-30.11.2021
Vuoden 2021 palkkataulukon tehtäväryhmän Myynti tason 1 painovirhe on korjattu.

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement of the IT Service Sector

Protokoll om ändring till vissa delar av kollektivavtalet för dataservicebranschen

 

Collective agreement of the IT service sector 20 February 2020 – 30 November 2021 (corrected 19.2.2021, page 18, Minimum Salaries 1 February 2021)

Kollektivavtal för dataservicebranchen 20.2.2020-31.11.2021 (korrigerat 19.2.2021, sidan 18, Minimilöner 1.2.2021)

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

 

Työehtosopimus, suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 

Työehtosopimus, suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 2022-2023

Työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), in English (pdf)

Collective Bargaining Agreement for Senior Salaried Employees in the Consulting Sector 2022-2023

 

***

Vanhat

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 25.2.2020 - 30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement for Senior Salaried Employees in the Consulting Sector

Collective Bargaining Agreement for Senior Salaried Employees in the Consulting Sector 25.2.2020-30.11.2021

***

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

 

Työehtosopimus, suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt 

Työehtosopimus, suunnittelu- ja konstulttialan toimihenkilöt 2022-2023

Työehtosopimusratkaisun 2022-2023 infodiat suomeksi (pdf), in English (pdf)

 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Supplementary protocol on the fixed-term amendments to be made to the Collective Agreement for Salaried Employees in the Consulting Sector due to coronavirus

***

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

 

 

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 17.1.2022-30.11.2023

 

**

Pelti‑ ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 1.3.2020 - 30.11.2021

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

 

Työehtosopimukset