neuvottelu
Tiedote

Pron lakko päättyy − teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöille uudet työehtosopimukset

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakko ja ylityökielto päättyvät, kun Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät torstai-iltana saavutetun neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta. Myös lauantaina uhkaamassa ollut lakon kolmas vaihe väistyy.

Sovun myötä teknologiateollisuuden toimihenkilöille syntyi uusi kaksivuotinen työehtosopimus. Rinnalla syntyi uusi kaksivuotinen TES myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöille. Näin myös Pron suunnittelu- ja konsulttialalle julistama ylityökielto päättyy.

Syntyneiden sopimusten piirissä on yhteensä noin 28 000 toimihenkilöä.

Molemmissa työehtosopimuksissa on ensisijaisena vaihtoehtona, että palkoista sovitaan molempina sopimusvuosina paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Työnantaja kannustaa tämän vaihtoehdon hyödyntämiseen.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti. Perälaudan taso on sama kuin aiemmin teknologiateollisuuden työntekijöille syntyneessä sopimuksessa, mutta palkkaratkaisun rakenne on erilainen. Rakenteet ovat erilaiset myös nyt syntyneissä toimihenkilöiden sopimuksissa.

Teollisuuden toimihenkilöt

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, toimihenkilölle maksetaan perälaudan mukaan maaliskuussa 444 euron kertakorvaus, jonka kustannusvaikutus on kesimäärin 1,0 prosenttia. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja tarkistetaan 3,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,2 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Toisena sopimusvuonna palkkoja tarkistetaan perälaudan mukaan viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,2 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,3 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

TES-osapuolet sopivat myös joistakin tekstimuutoksista sopimukseen. Niillä ei ole vaikutusta ratkaisun kustannuksiin.

Teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä on kaikkiaan noin 22 000 toimihenkilöä.

Suunnittelu- ja konsulttiala

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, toimihenkilölle maksetaan perälaudan mukaan maaliskuussa 415 euron suuruinen kertakorvaus. Sen kustannusvaikutus on keskimäärin 1,0 prosenttia. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja tarkistetaan 3,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Toisena sopimusvuonna palkkoja tarkistetaan perälaudan mukaan viimeistään 1.2.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä.

Osapuolet sopivat myös muutamista tekstikysymyksistä, jotka muodostavat kustannusneutraalin kokonaisuuden. Ilmoitusaika lomautuksissa lyhenee 7 päivään nykyisestä 14 päivästä, mutta lomautusten neuvotteluajat pysyvät ennallaan. Ei-synnyttävä vanhempi saa vanhempainvapaan ajalta palkkaa 12 arkipäivältä eli palkallinen jakso pitenee kuudella päivällä. 

Tämän sopimuksen piirissä on noin 6 000 suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöä.

Lisätiedot:
Työehtopäällikkö Mika Lallo, puh. 040 083 4412