toimihenkilöt
Tiedote

Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille uusi TES – lakko väistyi

Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille on syntynyt uusi kaksivuotinen työehtosopimus, kun Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN hyväksyivät valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran tekemän toisen sovintoehdotuksen. Ensi yönä alkavaksi ilmoitettu ylempien toimihenkilöiden lakko väistyy ja ylityökielto päättyy.

Sajavaara jatkoi lakonuhan sovittelua tiistaina illansuussa ja antoi osapuolille uuden sovintoehdotuksen. YTN hylkäsi viime viikolla sovittelijan ensimmäisen sovintoehdotuksen.

Syntyneen ratkaisun kustannustaso on sama kuin valtakunnansovittelijan ensimmäisessä, hylätyksi tulleessa sovintoehdotuksessa sekä teknologiateollisuuteen aiemmin syntyneissä työehtosopimuksissa. Palkkaratkaisun rakenne on kuitenkin kaikissa sopimuksissa erilainen.

Nyt hyväksytyssä YTN:n sopimuksessa ensimmäisen vuoden yleiskorotusta kasvatettiin hieman ja vastaavasti yritys- tai työpaikkakohtaista erää supistettiin verrattuna ensimmäiseen sovintoehdotukseen.

Uusi työehtosopimus sisältää palkkaratkaisun lisäksi myös merkittäviä tekstimuutoksia, joista osapuolet sopivat keskenään jo aiemmin. Myös tähän tekstipakettiin tehtiin pieni muutos neuvottelujen loppuvaiheessa.

Syntyneen työehtosopimuksen piirissä on kaikkiaan noin 54 000 ylempää toimihenkilöä.

Paikallinen palkkaratkaisu ensisijainen

Palkkaratkaisussa on ensisijaisena lähtökohtana, että palkantarkistuksista sovitaan molempina sopimusvuosina paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaan. Viimekätinen perälautamalli on seuraava:

Palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä sopimusvuonna ylemmille toimihenkilöille maksetaan kustannusvaikutukseltaan 1,0 prosentin suuruinen kertaerä.

Kertaerä maksetaan kuluvan vuoden maaliskuussa. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 3,5 prosentin potti työnantajan palkkapolitiikan mukaisesti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen ylemmän toimihenkilön palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 2,5 prosentin potti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen ylemmän toimihenkilön palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 1,3 prosenttia.

Neuvotteluajat lyhenevät muutostilanteissa

Uusi työehtosopimus sisältää useista tekstimuutoksia, jotka eivät kokonaisuutena nosta työvoimakustannuksia.

Lomautuksissa ja muissa muutostilanteissa noudatettavat neuvotteluajat lyhenevät. Nykyinen 14 päivän neuvotteluaika lyhenee 7 päivään ja 6 viikon neuvotteluaika 28 päivään. Lyhyempi 7 päivän neuvotteluaika koskee kaikkia lomautuksia, ja lisäksi lomautusten ilmoitusaika on jatkossa 7 päivää 14 päivän sijasta. Kaikista näistä ajoista voidaan sopia paikallisesti toisinkin.

Ratkaisu lisää myös työaikajoustoja pidentämällä liukuvan työajan seurantajaksoa ja enimmäistyöajan tasoittumisjaksoa 12 kuukauteen, jos paikallisesti ei muuta sovita. Työnantaja voi lisäksi vaikuttaa aiempaa enemmän pankkivapaiden käyttöön.

Osana tekstiasioiden kokonaisuutta sovittiin myös, että vanhempien yhteenlasketut palkalliset perhevapaat lisääntyvät noin kolmella viikolla. Jatkossa synnyttävä vanhempi saa raskausvapaan palkallisena. Lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat vanhempainvapaalta palkan 32 arkipäivältä. 

− Sopimuksen syntyminen oli pitkä ja kivinen tie. Palkankorotustaso on korkea. Kokonaisuus sisältää toisaalta työnantajalle tärkeitä tekstimuutoksia, jotka ovat tietenkin plussaa, sanoo neuvotteluista työnantajapuolella vastannut johtaja Johanna Laine.

Laine kannustaa kaikkia yrityksiä neuvottelemaan paikalliset palkkaratkaisut. Ne ovat aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Lisätiedot:
Johtaja Johanna Laine, puh. 044 590 7209