työporukka
Tiedote

Uusi TES tietotekniikan palvelualalle

Tietotekniikan palvelualalle on syntynyt uusi valtakunnallinen työehtosopimus. Teknologiateollisuuden työnantajat, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tietoala ovat hyväksyneet maanantaina saavutetun neuvottelutuloksen kaksivuotisesta työehtosopimuksesta. Sopimus ei ole yleissitova.

Palkkaratkaisussa on ensisijaisena vaihtoehtona, että palkantarkistuksista sovitaan molempina sopimusvuosina paikallisesti. Jos ratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan ns. perälaudan mukaisesti. Kustannustaso on sama kuin teknologiateollisuuteen aiemmin syntyneissä sopimuksissa.

Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen.

Perälaudan mukaan palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä sopimusvuonna työntekijöille maksetaan kustannusvaikutukseltaan 1,0 prosentin suuruinen kertaerä.

Kertaerä maksetaan joko maalis- tai toukokuussa. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 3,5 prosentin potti työnantajan palkkapolitiikan mukaisesti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen työntekijän palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 2,5 prosentin potti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen työntekijän palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 1,3 prosenttia.

Uusi palkkausmalli ja muita tekstimuutoksia

Sopimukseen sisältyy muutamia merkittäviä tekstimuutoksia. Uuteen työehtosopimukseen lisättiin muun muassa uusi palkkausmalli. Jatkossa yrityksessä voidaan siirtyä työnantajan päätöksellä omaan palkkapolitiikkaan, jota ei ole sidottu vähimmäispalkkataulukoihin. Yrityksen oma palkkapolitiikka on siis jatkossa vaihtoehto TESin taulukoille tai paikallisesti sovittavalle työpaikkakohtaiselle palkkausjärjestelmälle.

Työehtosopimuksella lyhennettiin myös muutosneuvottelujen neuvotteluaikoja ja lomautusilmoitusaikaa, joskin neuvotteluajoista voidaan sopia jatkossakin toisin. Lisäksi sovittiin, että vanhempien yhteenlasketut palkalliset perhevapaat lisääntyvät noin kolmella viikolla.

Lisätiedot:
Työehtopäällikkö Mika Lallo, puh. 040 083 4412