Hyvä yhteistoiminta kirittää yhteisiä tavoitteita

nainen tehtaassa
Yhteistoiminnan kehittäminen on tärkeä askel kohti yrityskohtaisia ratkaisuja ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista työpaikoilla.

Teknologiateollisuuden työnantajat tarjoaa apua yhteistoiminnan kehittämiseen muun muassa koulutuksen ja sparrauksen avulla. Lisäksi pyrimme löytämään työkaluja, jotka auttavat paikallisen luottamuksen syntymistä.

Hyvä yhteistoiminta rakentuu luottamukselle, joka taas syntyy avoimuudesta, yhteisistä onnistumisista ja aidosta halusta löytää kaikkien osapuolten kannalta parhaat ratkaisut.

Laadukas yhteistoiminta antaa henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä. Se  taas lisää työn merkityksellisyyttä. Kun työn merkityksellisyys kasvaa, paranee työhyvinvointi ja työviihtyvyys. Työhyvinvoinnin parantumisella on taas suora yhteys

  • poissaolojen vähenemiseen,
  • työn tehokkuuteen,
  • laatuun,
  • tuottavuuteen ja
  • kehityshalukkuuteen.