kättely
Tiedote

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmille toimihenkilöille syntyi työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmille toimihenkilöille on syntynyt uusi kaksivuotinen työehtosopimus. Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet viime viikolla saavutetun neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on kaikkiaan noin 31 000 ylempää toimihenkilöä.

Palkkaratkaisussa on ensisijaisena lähtökohtana, että palkantarkistuksista sovitaan molempina sopimusvuosina paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Työnantaja kannustaa tämän vaihtoehdon hyödyntämiseen.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaan. Viimekätinen perälautamalli on seuraava:

Palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä sopimusvuonna ylemmille toimihenkilöille maksetaan kustannusvaikutukseltaan 1,0 prosentin suuruinen kertaerä. Korotustaso on sama kuin teknologiateollisuuden aiemmin syntyneissä työehtosopimuksissa.

Kertaerä maksetaan kuluvan vuoden maaliskuussa. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 3,5 prosentin potti työnantajan palkkapolitiikan mukaisesti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen ylemmän toimihenkilön palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 2,5 prosentin potti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen ylemmän toimihenkilön palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 1,3 prosenttia.

Merkittäviä tekstimuutoksia

Ratkaisussa sovittiin joukosta tekstimuutoksia, jotka eivät kokonaisuutena nosta työvoimakustannuksia.

Lomautuksissa ja muissa muutostilanteissa noudatettavia neuvotteluaikoja lyhennetään. Nykyinen 14 päivän neuvotteluaika lyhenee 7 päivään ja kuuden viikon neuvotteluaika 28 päivään. Lyhyempi 7 päivän neuvotteluaika koskee kaikkia lomautuksia, ja lisäksi lomautusten ilmoitusaika on jatkossa 7 päivää 14 päivän sijasta. Kaikista näistä ajoista voidaan sopia paikallisesti toisinkin.

Ratkaisu lisää myös työaikajoustoja pidentämällä liukuvan työajan seurantajaksoa ja työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksoa 12 kuukauteen, mikäli työpaikalla ei muuta sovita. Työnantaja voi lisäksi vaikuttaa aiempaa enemmän pankkivapaiden käyttöön.

Osana tekstiasioiden kokonaisuutta sovittiin myös, että vanhempien yhteenlasketut palkalliset perhevapaat lisääntyvät noin kolmella viikolla. Jatkossa synnyttävä vanhempi saa raskausvapaan palkallisena. Lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat vanhempainvapaalta palkan 32 arkipäivältä. 
 

Lisätiedot:
Johtaja Johanna Laine, puh. 044 590 7209