Työehtosopimukset viidelle päätoimialalle

allekirjoitus
Teknologiateollisuuden työnantajat ry edustaa viittä päätoimialaa. Jäsenyrityksessä sovellettava työehtosopimus määräytyy yrityksen päätoimialan mukaisesti.

Vasemmanpuoleisesta valikosta löydät Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n solmimat valtakunnalliset työehtosopimukset. Ohessa on myös ohjeita siitä, mitä sopimusta yrityksen tulisi soveltaa. Samoin mukana on oppaita, joihin viitataan ao. työehtosopimuksissa ja jotka ovat sopimusten asianmukaisen noudattamisen kannalta keskeisiä.

Lisää tietoa löytyy jäsenille tarkoitetusta Tyosuhdepalvelu.fi-palvelusta. Sieltä löytyvät myös lomakkeet ja mallisopimukset.