Työehtosopimukset viidelle päätoimialalle

Työehtosopimukset viidelle päätoimialalle

allekirjoitus
Teknologiateollisuuden työnantajat ry ja Teknologiateollisuus ry edustavat viittä päätoimialaa. Jäsenyrityksessä sovellettava työehtosopimus määräytyy yrityksen päätoimialan mukaisesti.

Vasemmanpuoleisesta valikosta löydät työehtosopimukset, jotka sitovat Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n jäseniä. Sopimukset ovat voimassa 30.11.2021 saakka. Ohessa on myös ohjeita siitä, mitä sopimusta yrityksen tulisi soveltaa. Samoin mukana on oppaita, joihin viitataan ao. työehtosopimuksissa ja jotka ovat sopimusten asianmukaisen noudattamisen kannalta keskeisiä.

Lisää tietoa löytyy jäsenille tarkoitetusta Tyosuhdepalvelu.fi-palvelusta. Sieltä löytyvät myös lomakkeet ja mallisopimukset.