Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

tes
Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 4.1.2020 - 30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union

Protokoll angående vissa ändringar av kollektivavtalet för teknologiindustrin

Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisun 2020-2021 infodiat (pdf), på svenska (pdf), in English (pdf)

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Ay-koulutukset v. 2021, Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto

Ay-koulutukset: Teknologiateollisuus - Teollisuusliitto -koulutustyöryhmässä hyväksytyt ay-kurssit 2020

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukainen poikkeaminen 19 luvun työaikamääräyksistä
 

***

Kollektivavtal 2020 - 2021

Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union 4.2.2020-30.11.2021

Malmikaivosten työehtosopimus

Malmikaivosten työehtosopimus 16.1.2020-30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Malmikaivosten työehtosopimusratkaisun 2020–2021 infodiat (pdf)

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Collective agreement for senior salaried employees in technology industries 2020–2021

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement for Senior Salaried Employees in Technology Industries

Protokoll angående vissa ändringar av kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologiindustrin

***

Ay-koulutukset: Teknologiateollisuus ry - Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry - liittojen hyväksymät kurssit 2021

Ay-koulutukset: Teknologiateollisuus ry - Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry - liittojen hyväksymät kurssit 2020

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Collective Agreement for Salaried Employees in Technology Industries 2020-2021

Supplementary protocol on the fixed-term amendments to be made to the Collective Agreement for Salaried Employees in Technology Industries due to coronavirus

***

Ay-koulutukset (v. 2021), Teknologiateollisuus - Ammattiliitto Pro

Ay-koulutukset (hyväksytyt v. 2020), Teknologiateollisuus - Ammattiliitto Pro

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 20.2.2020-30.11.2021
Vuoden 2021 palkkataulukon tehtäväryhmän Myynti tason 1 painovirhe on korjattu.

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement of the IT Service Sector

Protokoll om ändring till vissa delar av kollektivavtalet för dataservicebranschen

Collective agreement of the IT service sector 20 February 2020 – 30 November 2021 (corrected 19.2.2021, page 18, Minimum Salaries 1 February 2021)

Kollektivavtal för dataservicebranchen 20.2.2020-31.11.2021 (korrigerat 19.2.2021, sidan 18, Minimilöner 1.2.2021)

Ay-koulutukset: Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2020, koulutustyöryhmät hyväksymät kurssit, (Tietoalat ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Teknologiateollisuus ry)

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 25.2.2020 - 30.11.2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Protocol on specific amendments to the Collective Agreement for Senior Salaried Employees in the Consulting Sector

Collective Bargaining Agreement for Senior Salaried Employees in the Consulting Sector 25.2.2020-30.11.2021

***

Ay-koulutus: Teknologiateollisuus ry - YTN ry - Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus - Liittojen hyväksymät kurssit 2020

Ay-koulutus: Teknologiateollisuus ry - Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry - Suunnittelu- ja konsulttiala - Liittojen hyväksymät kurssit 2021

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus 2020-2021

Määräaikaiset muutokset työehtosopimukseen

Supplementary protocol on the fixed-term amendments to be made to the Collective Agreement for Salaried Employees in the Consulting Sector due to coronavirus

***

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Pelti‑ ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 1.3.2020 - 30.11.2021

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä