Tietoa eroamisesta

toimihenkilöitä

Eroilmoitus

Eroilmoituksen voi helpoiten hoitaa siten, että yrityksen toimitusjohtaja lähettää vapaamuotoisen ilmoituksen erosta sähköpostitse jäsenhallintoomme jasenasiat@teknologiateollisuus.fi. Tämän viestin voi lähettää myös joku muu yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäsenyys päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituspäivästä, ellei hallitus tapauskohtaisesti päätä tätä lyhyemmästä päättymisajasta.

Jäsenyyden päättyminen muista syistä

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyys päättyy automaattisesti silloin, kun yrityksen jäsenyys Teknologiateollisuus ry:ssä on päättynyt.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa maksunsa laiminlyöneen jäsenen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen etuja. Jäsenelle varataan tilaisuus tulla kuulluksi, ennen erottamista koskevan päätöksen tekoa.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin.