Teknologiatyönantajat

Teknologiatyönantajat

bisneskokous
Teknologiateollisuuden työnantajat ry neuvottelee jatkossa teknologiateollisuuden valtakunnalliset työehtosopimukset. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Tavoitteena on edistää Suomen keskeisimmän vientialan toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n tehtävät: 

  • Kehittää jäsentensä ja näiden työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. 
  • Toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen ehkäisemiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana.
  • Neuvottelee alan työehtosopimukset sekä osallistuu alan muun sopimustoiminnan kehittämiseen. 
  • Antaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa heitä koskevissa sopimuksissa sekä avustaa jäseniään soveltamaan alaansa koskevaa lainsäädäntöä.

Palvelemme ja neuvomme

Jokainen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritys on myös Teknologiateollisuus ry:n jäsen. Käytössä ovat siis molempien yhdistysten tarjoamat hyödylliset jäsenpalvelut. Teknologiateollisuus on myös vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja työmarkkinapoliittisissa ja elinkeinopoliittisissa asioissa.

  • Koulutamme ja neuvomme yrityksiä työelämän asioissa.
  • Jalostamme ja jaamme tietoa jäsenyritystemme liiketoiminnan tueksi.
  • Järjestämme verkostoitumismahdollisuuksia.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n säännöt