Erimielisyysasiat

Teknologiateollisuuden työnantajat ry ratkaisee tarvittaessa työehtosopimukseen liittyviä erimielisyysasioita liittojen kesken työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Tarvittaessa Teknologiateollisuuden työnantajat ry hoitaa myös työtuomioistuinprosessin.

Kenelle?

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksille

Miten?

Tutustu liitteenä olevan erimielisyysmuistion ohjeisiin ja täytä se yrityksessä. Postita lomake sen jälkeen osoitteeseen Teknologiateollisuus ry, Työmarkkinat, PL 10, 00131 HELSINKI.

Erimielisyyslomake Teknologiateollisuuden työnantajat - Teollisuusliitto

Promemoria över meningsskiljaktigheter Teknologiindustrin-Industrifacket

Tietotekniikan palvelualojen erimielisyysmuistiolomake

Erimielisyysmuistio-lomakkeet löydät myös Työsuhdepalvelu.fi:stä.