Oppaat ja ohjeet

oppaat ja ohjeet
Alla olevaan listaukseen on koottu oppaat, joihin viitataan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n solmimissa työehtosopimuksissa tai jotka ovat sopimusten asianmukaisen noudattamisen kannalta keskeisiä. Lisää tietoa ja ohjeita löytyy jäsenille tarkoitetusta palvelusta Työsuhdepalvelu.fi. Sieltä löytyvät myös lomakkeet ja mallisopimukset.

Oppaat ja ohjeet työehtosopimuksittain:

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden työntekijät

 

 

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden toimihenkilöt 

 

Työehtosopimus, teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt
Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala
Työehtosopimus, suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt
Työehtosopimus, suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Kaikille teknologiateollisuuden aloille yhteinen kesäharjoitteluohjelma Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2024-2026

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2024–2026

Teknologiateollisuuden työnantajat ry osallistuu sopimuskumppaniensa kanssa nuorille tarkoitettuun Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaan vuosina 2024–2026. Harjoittelun pituus on kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää.

Harjoitteluohjelma ei koske kuitenkaan työntekijätehtäviä malmikaivoksilla (Teknologiateollisuuden työnantajat/Teollisuusliitto) eikä pelti- ja teollisuuseritysalalla (MTHL/Teollisuusliitto).

Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta toimialan työpaikan toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä antaa koululaisille mahdollisuuden tehdä heille sopivaa käytännön työtä. 

Kesäharjoittelupaikkoja haetaan suoraan yrityksistä.

Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolet ovat sopineet seuraavaa:

1. Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja VALMA-koulutukseen osallistuvia, joiden työsuhde perustuu "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelmaan.

2. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliseen aikaan vuosina 2024–2026. Nuorella voi olla useampi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.

3. "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 375 euroa vuosina 2024 ja 2025 ja 385 euroa vuonna 2026. Palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen.

4. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin henkilöihin, joiden työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei myöskään sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat kesäharjoitteluohjelman toteutusta.

 

Työelämä tutuksi – Apua TET-jakson toteuttamiseen

TET eli työelämään tutustuminen on yläkoulun ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. 

TET-jakso on mahdollisuus nuorelle päästä näkemään ja kokemaan mitä oikeissa työpaikoissa tehdään. Sillä on parhaimmillaan suuri merkitys nuoren tulevaisuuteen. TET on ainutlaatuinen mahdollisuus myös yrityksille tarjota nuorille kokemuksia alan tarjoamista mahdollisuuksista. 

Huolellisesti suunnitellulla ja toteutetulla TET-jaksolla voi luoda hyvää yrityskuvaa ja tehdä yritystä sekä tuotteita tunnetuksi. Onnistuneella TET-jaksolla voi olla merkitystä myös osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa. Tulevaisuuden osaajat ovat tämän päivän koululaisia. 

Vinkkejä onnistuneelle tutustumisjaksolle 

Onnistuneen TET-jakson suunnitteluun kannattaa panostaa. Silloin siitä hyötyvät kaikki, niin oppilas kuin yrityskin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä: 

 • Tehkää tarkka ohjelma TET-jaksosta: mitä — missä — milloin. Jakson tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. 

 • On tärkeää, että jakson aikana löytyisi nuorelle mielekästä ja monipuolista tekemistä sekä myös vastuuta. Kannustakaa nuoria omatoimisuuteen.

 • Valitkaa innostunut, nuorista pitävä yhteyshenkilö sekä eri tutustumiskohteisiin työstään innostuneita ammattilaisia. 

 • Nuori voi viettää 1-2 päivää seuraamalla häntä kiinnostavan ammattilaisen työpäiviä ja tutustumalla vierestä työntekoon. Tämä edellyttää seurattavalta innostavaa otetta oman työn esittelyyn. 

 • Kertokaa koko henkilökunnalle tulevasta TETiläisestä. Nuorelle on tärkeää, että henkilökunta ottaa hänet hyvin vastaan. TET on usein nuoren ensikontakti työelämään. 

Nuorten antamaa palautetta ja ehdotuksia TET-jaksosta kannattaa kuunnella. Siitä saa hyviä vinkkejä seuraavien TETiläisten ohjelmaan. 

Esimerkkiohjelma TET-jakso 6 tuntia/päivä: 

Maanantai 

 • tervetuloa taloon, talon tavat, leimaus, ruokailu, ym. päivittäiset käytännöt 
 • yrityksen esittely, tuotteet, henkilöt, mitä tehdään, tuotantoon tutustuminen, jne. 
 • tietotekniikan käyttö ja pelisäännöt 
 • töiden esittely ja ohjaus 

Tiistai 

 • tutustuminen osastoon 1 
 • osallistuminen osaston töihin 
 • omat jaksolle sovitut tehtävät 

Keskiviikko 

 • osaston 1 työntekijän seuraamista 
 • osallistuminen osaston tehtäviin 
 • omat jaksolle sovitut tehtävät 

Torstai 

 • tutustuminen osastoon 2 
 • mukana tuotantopalaverissa sekä osallistuminen osaston töihin 
 • omat jaksolle sovitut tehtävät 

Perjantai 

 • osaston 2 työntekijän seuraamista 
 • mukana asiakaskäynnillä 
 • mukana perjantaipalaverissa 
 • omat jaksolle sovitut tehtävät 
 • palautekeskustelu 

 

 

Lomakkeet ja mallisopimukset löytyvät jäsenyrityksille tarkoitetusta Työsuhdepalvelusta.

Tietopaketti yrityksille koronasuojautumisesta
Tietopaketti yrityksille koronasuojautumisesta (englanniksi)