kättely, neuvottelu
Tiedote

Teknologiateollisuuteen syntyi päänavaus

Teknologiateollisuuteen on syntynyt valtakunnallinen päänavaus työmarkkinoilla. Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ylempien Toimihenkilöiden YTN hyväksyivät sunnuntaina uudet työehtosopimukset teollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle. Sopimusten piirissä on noin 100 000 palkansaajaa. Tietotekniikan palvelualan sopimuksen hyväksyi myös Tietoala ry.

Kaikki kolme työehtosopimusta ovat kaksivuotisia, mutta toisen sopimusvuoden palkantarkistuksista sovitaan syksyllä 2022.

Sopimuksen ensisijaisena lähtökohtana on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Paikallisissa neuvotteluissa voidaan sopia palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutustavasta. Paikallinen palkkaratkaisu on ensisijainen vaihtoehto molempina sopimusvuosina.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti. Perälaudassa on kaksi eri vaihtoehtoa, joista valitaan toinen yhdessä luottamusmiehen kanssa. Jos yhteistä näkemystä perälaudasta ei löydy, työnantaja korottaa palkkoja yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti 1,8 prosentin suuruisella potilla 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Potista puolet eli 0,9 prosenttia suunnataan jokaiselle ja 0,9 prosenttia jaetaan työnantajan osoittamana eränä.

Viime vaiheessa neuvottelut koskivat palkkaratkaisua, sillä osapuolet olivat sopineet jo aiemmin sopimusten ns. tekstimuutoksista. Eniten neuvoteltiin muutoksia tietotekniikan palvelualan sopimukseen.

Merkittävä sopimuskokonaisuus

Syntynyt sopimuskokonaisuus on huomattava valtakunnallinen päänavaus työmarkkinoilla.

– Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä on teknologiateollisuudessa suuri, ja sen vuoksi YTN:n kanssa tehty päänavaus on merkittävä ja monessa mielessä myös historiallinen. Neuvottelukumppaneille kiitos siitä, että neuvottelut ovat olleet rakentavia ja sopimukset syntyivät neuvotellen ilman lakonuhkia, sanoo työnantajapuolelta neuvotteluja vetänyt johtaja Anne Somer.  

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi korostaa niin ikään ratkaisun merkitystä ja toivoo, että neuvottelujen suma pääsisi nyt purkautumaan.

– Perälaudan taso palkkaratkaisussa nousi kuitenkin kilpailukyvyn kannalta korkeaksi – varsinkin, kun sopimuskauden taloudelliseen kehitykseen liittyy erittäin suuria epävarmuuksia. Tällä korotustasolla on pelättävissä, että suomalaisen työn kilpailukyky jälleen heikkenee, mikäli talouden kehitys on vähänkään odotettua heikompaa, Ruohoniemi sanoo.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ei jättänyt teknologiateollisuuteen lakkovaroituksia. Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet laajasta lakosta, joka uhkaa 14. tammikuuta. Lakonuhkien piirissä on noin 300 teollisuusyritystä, kaivosyhtiötä sekä suunnittelu- ja konsulttialan yritystä.

Syntyneiden sopimusten piirissä työskentelee Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä noin 80 000 henkilöä. Kaikkiaan sopimusten piirissä on noin 100 000 palkansaajaa.

Lisätiedot:
Johtaja Anne Somer, puh. 050 345 2134
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577