eteläranta talvella
Tiedote

Teollisuusliiton ilmoittamat lakot väistyvät − Teknologiateollisuuden työntekijöille syntyi uusi TES

Teknologiateollisuuden työntekijöille saatiin uusi kaksivuotinen työehtosopimus, kun Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto hyväksyivät aiemmin syntyneen neuvottelutuloksen palkkaratkaisusta. Samalla peruuntuvat Teollisuusliiton ilmoittamat uudet lakot, ja myös ylityökielto päättyy.

Nyt hyväksytty neuvottelutulos syntyi perjantaina osapuolten kesken valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johtamissa neuvotteluissa. Sopimuksen ns. tekstikysymyksistä osapuolet pääsivät sopuun jo aiemmin.

Ratkaisun piirissä on yleissitovuus huomioon ottaen noin 90 000 palkansaajaa.

Paikallinen palkkaratkaisu ensisijainen

Palkkaratkaisun ensisijaisena lähtökohtana on, että molempien sopimusvuosien palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti.

Perälaudan mukaan palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä vuonna maksetaan 400 euron kertaerä. Kertaerän kustannusvaikutus on keskimäärin 1,0 prosenttia.

Perälaudan korotukset eroavat hylätyksi tulleesta valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksesta siten, että yleiskorotuksen osuus kasvoi ja vastaavasti yritys- tai työpaikkakohtaisia eriä supistettiin. Kertaerään tuli lisää 150 euroa.  

Perälaudan mukaan 400 euron kertaerä maksetaan kuluvan vuoden maaliskuussa. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja tarkistetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella.

Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan perälaudan mukaan 2,0 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Työnantaja jakaa yritys- tai työpaikkakohtaisen erän liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Osapuolet sopivat aiemmin myös joistakin työehtosopimuksen tekstimuutoksista, mm. ammattitutkintopalkkioista sekä työsuhde-etuuksista tilanteissa, joissa vuokratyöntekijä palkataan heti tai lyhyen keskeytyksen jälkeen käyttäjäyrityksen palvelukseen.

Ratkaisu syntyi korkeilla prosenteilla

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on tyytyväinen lakonuhkien väistymiseen, vaikka palkkasopu löytyi lopulta erittäin korkeilla prosenteilla. 

− Korkeat prosentit tuovat valitettavasti merkittävän riskin kilpailukyvyn heikentymisestä, sillä yritysten toimintaympäristö on poikkeuksellisen epävarma. Ratkaisun kanssa pärjätään, jos talouden pohja ei petä odottamattomalla tavalla. On kuitenkin selvää, että monille yrityksille palkkaratkaisu on kipurajalla tai sitäkin vaikeampi, Ruohoniemi sanoo.

− Plussaa on tietenkin, että teknologiateollisuuden työntekijäryhmälle saatiin nyt työrauha. Toivottavasti teknologiateollisuuden kaikki muutkin sopimukset saadaan pian kasaan, ja neuvotteluissa päästään vauhtiin myös muilla aloilla, Ruohoniemi toivoo.

Ruohoniemi kannustaa kaikkia yrityksiä neuvottelemaan paikallisista palkkaratkaisuista. Paikallinen palkkaratkaisu on kaikissa tilanteissa paras vaihtoehto molemmille osapuolille. Toivottavasti tämä toimintamalli lisääntyy entisestään.

Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN uhkaavat yhä teknologiateollisuutta lakoilla. Näiden työriitojen sovittelu jatkuu tänään sunnuntaina.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577