nainen tehtaalla
Tiedote

Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi: Työehtosopimusten pitää uudistua

Työehtosopimukset on siirrettävä vihdoin 2000-luvulle. Suuri osa työehdoista on sovittu ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin, ja pykälät on laadittu 1970- ja 1980-lukujen tarpeisiin. Työehtosopimusten uudistaminen on keskeinen tavoite, kun Teknologiateollisuuden työnantajat ry aloittaa syksyllä neuvottelut uusista valtakunnallisista työehtosopimuksista.

– Työehtosopimuksissa on paljon sekä palkansaajille että työnantajille tärkeitä pykäliä. Kaikkea ei tarvitse repiä auki, mutta kokonaisuutta on katsottava tämän päivän silmin ja haettava yhdessä toimivat ratkaisut, tähdentää Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Ruohoniemen mukaan maaliskuussa päätetty Teknologiateollisuus ry:n strategiamuutos ei tarkoittanut sitä, että yrityskohtaisen sopimisen valitsevat yritykset pääsevät uudistumisen polulle ja vanha tuttu valtakunnallinen sopiminen saa jäädä polkemaan paikalleen. Yritykset odottavat näyttöjä myös valtakunnantason neuvottelupöydistä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toiminta alkoi virallisesti 10. elokuuta, ja siitä lähtien yritykset ovat voineet hakea jäsenyyttä. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksia syksyn mittaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Vientivetoisuuden tarve ei ole vähentynyt

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n tavoitteena syksyn neuvotteluissa ovat vastuulliset työmarkkinasopimukset, jotka vahvistavat ja turvaavat vientiyritysten ja suomalaisen työn kilpailukykyä ja sitä kautta hyvää työllisyyttä. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuuksia ja uudistaa työehtosopimuksia kokonaisuudessaan. Olennaista on myös turvata häiriötön ja vakaa toimintaympäristö.

– Kilpailukyvyn turvaaminen on työllisyydelle avainasia. Taloudessa menee nyt globaalisti lujaa, kun korona-aikana patoutunut kysyntä purkautuu. Pidemmän ajan ennusteet kuitenkin kertovat, että Suomi siirtyy koronamyllerryksen jälkeen hitaan talouskasvun aikaan. Lisäksi Suomen Pankki arvioi, että nykytiedon valossa Suomen kilpailukyky on jälleen heikentymässä. Tässä tilanteessa tarvitaan malttia ja varovaisuutta, Ruohoniemi tähdentää.

– Paikallinen sopiminen on tärkeä osa kilpailukykyä. Korona-aika on tuonut jälleen esiin yritysten väliset suuret erot ja yrityskohtaisten ratkaisujen tarpeen. Teknologiateollisuuden sopimuksissa on enemmän paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kuin monilla muilla aloilla. Edelleen on kuitenkin tehtävää, jotta sopimukset loisivat parhaan mahdollisen perustan työpaikoilla tapahtuvalle sopimiselle, Ruohoniemi sanoo.

Ruohoniemi pitää vientivetoista palkanmuodostusta välttämättömänä. Vientivetoisuudelle ei pidä soittaa kuolinkelloja, vaikka neuvotteluja käydään nyt aiempaa hajautetummin.

– Vientivetoisuuden tarve ei ole vähentynyt. Vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti 42 prosenttia Suomen kaikista työpaikoista, ja teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat merkittävästi myös muilta aloilta tulevat kustannukset. On siis perusteltua, että kansainvälisessä kilpailussa toimiva vientiteollisuus asettaa jatkossakin raamit sille, kuinka paljon työvoimakustannukset voivat työmarkkinoilla nousta.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n tavoitteena on luonnollisesti, että uudet työehtosopimukset syntyvät ilman työrauhahäiriöitä sekä ilman häiriöiden aiheuttamia kustannuksia ja mainehaittaa. Sama toive kohdistuu myös muille sopimusaloille, sillä verkostoimaisessa taloudessa häiriöiden vaikutukset leviäisivät laajalle.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577
www.teknologiatyonantajat.fi