Satamakontteja rahtilaivan kannella ja laivan vieressä satamanosturi auringonpaisteessa Vuosaaren satamassa.
Uutinen

Palkanmaksu yrityksissä on mahdollista lopettaa välittömästi työnteon estyessä poliittisen lakon vuoksi

Elinkeinoelämän työnantajajärjestöjen mukaan palkanmaksu yrityksissä on laintulkinnan perusteella mahdollista lopettaa välittömästi työnteon estyessä poliittisen lakon vuoksi, koska lakoilla on riippuvuussuhde työntekijän työehtoihin. Päätös palkanmaksun keskeytyksestä tehdään yrityksissä.

Ammattiliitot aloittivat maanantaina 11. maaliskuuta kaksi viikkoa kestävät poliittiset lakot. Teknologiateollisuuteen suoraan kohdistuvien lakkojen lisäksi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT pitää vientisatamat suljettuina 11.–24.3.2024, ja tämä vaikeuttaa muun muassa teknologiateollisuusyritysten toimintaa.

Poliittisia lakkoja ei toistaiseksi rajoiteta lainsäädännössä millään tavoin. Kyse on siten laillisesta lakosta, mutta lain mukaan poliittiseen työtaisteluun osallistumisen ajalta ei makseta palkkaa. Käynnissä olevilla lakoilla vastustetaan yksittäisten työntekijöiden työehtoihin vaikuttavia, hallituksen työlainsäädäntöuudistuksia. Siten niillä on riippuvuussuhde työehtoihin, ja palkanmaksu voidaan keskeyttää lakon aiheuttaman työn keskeytyksen vuoksi.

Mikäli lakon ulkopuolelle jäävien työntekijöiden työskentely estyy poliittisten työtaistelujen vuoksi, palkanmaksuvelvollisuus määräytyy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella. Sen mukaan ”jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä”.

Koska riippuvuussuhde vallitsevassa satamalakossa on syntynyt, voi työntekijöiden palkanmaksun lopettaa välittömästi työnteon tosiasiallisesta estymisestä alkaen ilman seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuutta. Laintulkinta koskee työpaikkoja, jotka eivät ole suoraan lakon kohteina, vaan joutuvat lakon välillisten vaikutusten kohteiksi muiden yritysten työntekijöiden työtaistelujen johdosta.

Vientiyritykset kärsivät nyt laajasti ammattiliittojen poliittisesta toiminnasta, vaikka lakon piirissä on suoraan vain muutama suuri teollisuusyritys.

Lisää aiheesta täällä.

Yksityiskohtainen ohjeistus poliittisiin työtaisteluihin liittyvistä työsuhdekysymyksistä löytyy Työsuhdepalvelusta.

Lisää aiheesta:

Teollisuuteen jälleen ilmoitus uudesta massiivisesta poliittisesta lakosta

Vientiliitot: Massiivinen lakko vientiteollisuuteen vakava uhka Suomen taloudelle – Satamien pitäminen panttivankina vahvistaa tarvetta poliittisten lakkojen rajoittamiselle