Kuvassa raitiovaunu Helsingin Etelärannan edustalla
Tiedote

Työmarkkinamallia koskevat neuvottelut käynnistyvät

Työnantajaliitot Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuuden työnantajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat tänään 16.11. lähettäneet palkansaajakeskusjärjestöille kutsun vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämistä koskeviin neuvotteluihin.

Palkansaajakeskusjärjestöjä on pyydetty nimeämään jäsenjärjestöistään edustajat alkaviin neuvotteluihin, jotka käydään toimialaliittojen välillä. Neuvotteluihin on kutsuttu myös Valtion työmarkkinalaitos ja niiden on tarkoitus alkaa perjantaina 24.11. klo 9.30.

Neuvottelukutsun lähettämisen taustalla on työministeri Arto Satosen työmarkkinajärjestöille 8.11.2023 pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus käynnistää keskustelut yhteisestä, kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä työmarkkinamallista.

Neuvotteluprosessin tarkoituksena on nopeassa aikataulussa selvittää mahdollisuudet päästä yhteisymmärrykseen vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämisestä. Tavoitteena on, että tieto prosessin lopputuloksesta olisi työministerin käytettävissä siinä vaiheessa, kun hän kutsuu työmarkkinaosapuolet uudelleen koolle käymään läpi palautetta, joka on saatu sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämistä koskevalla lausuntokierroksella. Lausuntoaika asiassa päättyy 8.1.2024.

Lisätiedot:

Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry, 0400 406 088

Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry, 040 778 0182

Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, 040 547 7710

Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry, 040152 0073

Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, 040 833 9577

Lisää aiheesta:

Työministeri kutsui työmarkkinaosapuolet keskustelemaan Suomen-mallista