työpiste
Uutinen

Tietotekniikan tessiä ei todettu yleissitovaksi, lisäselvityksiä suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksista

13.5.2022 klo 13.29
Yleissitovuuden vahvistuslautakunta on arvioinut, että Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n neuvottelema työehtosopimus tietotekniikan palvelualalle ei ole yleissitova. Lisäksi suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksista halutaan vielä lisäselvityksiä. Teollisuuden ja malmikaivosten sopimukset todettiin sen sijaan yleissitoviksi. Lautakunnan päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

– Tulos oli ennakkokäsityksen mukainen, koska tietotekniikan palvelualalla sopimuksen kattavuus jäi selvästi alemmaksi kuin muilla sopimusaloilla. Myös suunnittelu- ja konsulttialalla sopimusten kattavuus on matalampi kuin teollisuudessa, ja lautakunta pyytääkin vielä lisäselvityksiä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden sopimuksista. Lautakunta käsittelee kyseisiä sopimuksia uudelleen 6. kesäkuuta, sanoo Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Lautakunnan päätöksistä alkaa 30 päivän valitusaika sen jälkeen, kun ne on julkistettu Virallisessa lehdessä. Lainvoimainen vahvistamispäätös ja yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus julkaistaan aikanaan oikeusministeriön verkkopalvelussa.

Arviointi teknologiateollisuuden työehtosopimusten yleissitovuudesta tuli ajankohtaiseksi, sillä työnantajapuolella sopijaosapuolena on uusi organisaatio, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Uusi yhdistys perustettiin maaliskuussa 2021, kun Teknologiateollisuus ry päätti luopua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n operatiivinen toiminta alkoi elokuussa 2021.

Työehtosopimusten kattavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa alan henkilöstöstä on työnantajaliittoon kuuluvien yritysten palveluksessa. Tämän lisäksi yleissitovuuden arvioinnissa otetaan huomioon työehtosopimuksen vakiintuneisuus.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577